مراکز درمانی

راهنما

لطفاً قبل از انتخاب هر مرکز، وضعیت آن را به لحاظ امکان صدور معرفی نامه آنلاین بررسی نمائید و در زمان مراجعه به مراکز آنلاین، کارت ملی به همراه داشته باشید.

به منظور بهره مندی از خدمات هر مرکز، قسمت توضیحات آن را به دقت مطالعه فرمائید.

شماره تماس کارشناسان صدور معرفی نامه (صرفاً ساعات اداری) 96990- 021

شماره تماس راهنمای حوزه معرفی نامه الکترونیکی درمان (ماد) و مراکز طرف قرارداد (صرفاً ساعات اداری) 96990 - 021

جستجو
مکان مرکز انتخاب شده